Hemsidan är under uppbyggnad

Lyssna på båtfolket.

Inom Föreningen Hjälmarens Vänner finns utrymme för många intressegrupper kring Hjälmarfrågor. Båtfolket är en viktig grupp. På insändarsidan i NA har Inger Högström-Westerling skrivit en insändare för Hjälmarens Båtförbund. Vi skriver gärna under på den och jag, Christer Björklund, kommer att aktivt arbeta för bättre förhållanden för både yrkestrafik och Läs mer…

Problem med kiselalger.

Text och bild: Birgitta Andersson Åberg Idag har jag fotat kiselalger vid upptagning av fler ryssjor, detta är inte bra för fisket eller Hjälmarens mående! Dessa foton är från norra sidan av Vinön. Utanför Läppe var det ännu värre med kiselalger.  Målet är att de ska spolas rena redan vid Läs mer…