Hemsidan är under uppbyggnad

Konferens för Hjälmarens bästa idag och imorgon den 4 december på Vinön, välkomna att anmäla deltagande här på hemsidan. Stort TACK Örebro kommun/Landsbygdsnämnden för sökta medel till ovanstående konferens.

Nämndens motivering:

”Det är mycket positivt att det bildas nya föreningar på landsbygden.Denna nybildade förenings syfte kommer väldigt rätt i tiden, när Hjälmaren diskuteras mycket och även är föremål för en ny kommunal strategi. Initiativet till denna förening kan innebära att det finns en gemensam plattform för de som bor och verkar runt sjön och andra intressenter. Denna plattform kan bli viktig i det fortsatta arbetet angående sjön när kommuner, regioner och länsstyrelser planerar Hjälmarens fortsatta utveckling.”


0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *