Hemsidan är under uppbyggnad

Sjöräddningens dag i Hampetorp

Skrivet av Jan-Åke Siljeström SSRS, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne eller populärt kallat Sjöräddningssällskapet, visade upp sina lokala resurser i Hampetorp lördagen 9 juli 2022. Sällskapet bildades 1907 och verksamheten bygger på volontärer. Finansieringen sker genom medlemskap, gåvor, donationer och testamenten. Gåvorna kan komma både från privatpersoner och företag. Läs mer…

Lite historia om sjösänkningen

Jan-Åke Siljeström har skrivit om den stora sänkningen av Hjälmaren. 1757 startade en rörelse för att få ordning på vattenståndet i Hjälmaren. Man ville få mera odlingssäkra marker. Rörelsen fortsatte årtiondena därefter för att sänka Hjälmarens vattennivå. Ett första steg togs 1858 då initiativtagaren Gustav August Coyet reste tillsammans med Läs mer…