Hemsidan är under uppbyggnad

Höstkonferens 12 november

Välkommen till årets Hjälmarkonferens i Läppe den 12 november. Föredragshållare är:Llisa Lennartsson från Rädda Vättern talar om PEFAS.Peter Lindqvist från Örebro Kommun talar om miljömuddring. Tag gärna med någon intresserad bekant. Alla är välkomna att arbeta för Hjälmarens bästa. Anmälan skall vara inne senast 7 november och skickas till info@hjalmarensvanner.se Läs mer…