Hemsidan är under uppbyggnad

Kartläggning och dokumentering av Hjälmarhamnar.

Föreningen Hjälmarens Vänner har som ett mål att inhämta och sprida kunskap om Hjälmaren för att bidra till en utveckling kring sjön som gagnar såväl friluftsliv, miljö som företagsamhet. Som ett led i det arbetet förbereder vi ett projekt inför sommaren 2022 där vi planerar en inventering och dokumentering av tillgängliga hamnar kring Hjälmaren. Inventeringen avser både historiska hamnar som ex. gamla skuthamnar, dagens hamnar och tillgängliga naturhamnar. Den fysiska inventeringen kommer att ske med gamla ekkostern Erika från 1930 under en vecka på försommaren 2022. Vi kommer också att beskriva omgivningarna på land och vilka möjligheter till service och aktiviteter som erbjuds. Arbetet börjar redan nu i vinter med insamling av information och vi vill gärna ha tips från dig som är intresserad av Hjälmaren. Kontakta oss via mail till info@hjalmarensvanner.se.

Kategorier: Aktiviteter

5 kommentarer

Jan-Åke Siljeström · 23 juni, 2022 kl. 10:15

Rekognoseringen av hamnar och tilläggsplatser är uppskjuten till augusti 2022.

Jan-Åke Siljeström · 25 juni, 2022 kl. 10:45

Rekogniseringsresan är uppskjuten till augusti 2022.

Jan-Åke Siljeström · 25 juni, 2022 kl. 10:48

Rekognosering så klart!

Jan-Åke Siljeström · 25 juni, 2022 kl. 10:51

Rekognoseringsresan är uppskjutem till augusti 2022.

Jan-Åke Siljeström · 26 juni, 2022 kl. 10:31

Kartläggningen är uppskjuten till augusti 2022.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *