Hemsidan är under uppbyggnad

Måndagen den 11 september hade vi beställt vackert väder och det blev strålande sol under eftermiddagen. Hjälmarens Vänner ordnade en båtresa från Örebro till Ässundet tillsammans med Hjälmarens Båtförbund, Hjälmarens Vattenvårdsförbund, Hjälmarens Fiskareförbund och Örebro Kommunn där vi bjudit med kommunalpolitiker. Det var 20 personer, och nästan samtliga partier var representerade, som samlades vid Naturens Hus för att åka med Sirena ut till Ässundets sommarservering som höll öppet enbart för oss denna dag. Ett särskilt tack till Samverkarna i Glanshammar för deras gästfrihet.

Jan-Åke Siljeström guidade oss under båtfärden och dagens skeppare på Sirena Peter Leander styrde säkert mellan prickarna. Vi drack kaffe och pratade Hjälmarfrågor under trivsamma former. Mycket kretsade kring Hemfjärden och hur vi skall göra den mer tillgänglig men problematiken gäller hela Hjälmaren. Vi har en vacker sjö som enligt en deltagare är nummer 14 i storlek i hela Europa. Att den är nummer fyra i Sverige är helt klart. Föroreningarna på grund av gamla synder i Örebro diskuterades och även möjligheten att utvidga frågan om muddring av den ränna vi nu färdats på till ett större miljöprojekt där man sanerar de delar av Hemfjärden som har störst anhopning av miljögifter i bottensedemantet. Ett sådant projekt skulle bli väldigt dyrt men kanske öppna vägar till andra finansieringmöjligheter. I första skedet måste det till en riktig kartläggning av bottenförhållandena.

Den här träffen var en uppföljning av den politikerträff vi hade inför valet 2022 och det kan mycket väl bli en årlig fortsättning nu när vi visat att det kan bli ganska trevliga samtal även om man har lite olika infallsvinklar på problemen. Jag tror att alla som deltog hade samma mål, att göra Hjälmaren till en bättre sjö.

Kategorier: Aktiviteter