Hemsidan är under uppbyggnad

Sjöräddningens dag i Hampetorp

Skrivet av Jan-Åke Siljeström SSRS, Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne eller populärt kallat Sjöräddningssällskapet, visade upp sina lokala resurser i Hampetorp lördagen 9 juli 2022. Sällskapet bildades 1907 och verksamheten bygger på volontärer. Finansieringen sker genom medlemskap, gåvor, donationer och testamenten. Gåvorna kan komma både från privatpersoner och företag. Läs mer…

Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde.

Hjälmarens Vänner skall lämna synpunkter på Örebro Kommuns utredning enligt ovan. Vårt remissvar har gått ut till föreningens medlemmar för synpunkter. Det underlag som vi har att ta ställning till kan ni läsa genom att klicka på nedanstående länk: https://drive.google.com/file/d/1Q_gH1S0Ymwe4KQb41eEoXqLpflNhLhqr/view?usp=sharing Vårt remissvar skall vara inne före 28 februari. Det är Läs mer…

Lyssna på båtfolket.

Inom Föreningen Hjälmarens Vänner finns utrymme för många intressegrupper kring Hjälmarfrågor. Båtfolket är en viktig grupp. På insändarsidan i NA har Inger Högström-Westerling skrivit en insändare för Hjälmarens Båtförbund. Vi skriver gärna under på den och jag, Christer Björklund, kommer att aktivt arbeta för bättre förhållanden för både yrkestrafik och Läs mer…

Problem med kiselalger.

Text och bild: Birgitta Andersson Åberg Idag har jag fotat kiselalger vid upptagning av fler ryssjor, detta är inte bra för fisket eller Hjälmarens mående! Dessa foton är från norra sidan av Vinön. Utanför Läppe var det ännu värre med kiselalger.  Målet är att de ska spolas rena redan vid Läs mer…

Hyndevadsdammen tar form

SVT Södermanland rapporterar. /https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-far-hyndevadsdammen-nya-luckor?fbclid=IwAR1jkb0woA5rTScEXHaeTTHfz8t_mga1kmHTF0UNVHxQh8edRZcqSzuop7Q Med de nya luckorna hoppas man nu bättre kunna bidra till att reglera vattennivån i Hjälmaren.

Den sista ålen.

Inslag från Uppdrag Granskning. https://svtplay.se/video/32908367/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-den-sista-alen Bifogar ett avsnitt från Uppdrag Granskning om ålen som är tyvärr hotad. Ett av många hot mot ålen som framkommer i avsnittet är alla vandringshinder i form av dammar och vattenkraftverk. Något som framhävs mot utbyggnad av fisktrappor/fiskleder runt dammar och kraftverk är att vattenkraft Läs mer…