Hemsidan är under uppbyggnad

Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde.

Hjälmarens Vänner skall lämna synpunkter på Örebro Kommuns utredning enligt ovan. Vårt remissvar har gått ut till föreningens medlemmar för synpunkter. Det underlag som vi har att ta ställning till kan ni läsa genom att klicka på nedanstående länk: https://drive.google.com/file/d/1Q_gH1S0Ymwe4KQb41eEoXqLpflNhLhqr/view?usp=sharing Vårt remissvar skall vara inne före 28 februari. Det är Läs mer…