Hemsidan är under uppbyggnad

Lite historia om sjösänkningen

Jan-Åke Siljeström har skrivit om den stora sänkningen av Hjälmaren. 1757 startade en rörelse för att få ordning på vattenståndet i Hjälmaren. Man ville få mera odlingssäkra marker. Rörelsen fortsatte årtiondena därefter för att sänka Hjälmarens vattennivå. Ett första steg togs 1858 då initiativtagaren Gustav August Coyet reste tillsammans med Läs mer…

Hyndevadsdammen tar form

SVT Södermanland rapporterar. /https://www.svt.se/nyheter/lokalt/sormland/har-far-hyndevadsdammen-nya-luckor?fbclid=IwAR1jkb0woA5rTScEXHaeTTHfz8t_mga1kmHTF0UNVHxQh8edRZcqSzuop7Q Med de nya luckorna hoppas man nu bättre kunna bidra till att reglera vattennivån i Hjälmaren.

Den sista ålen.

Inslag från Uppdrag Granskning. https://svtplay.se/video/32908367/uppdrag-granskning/uppdrag-granskning-den-sista-alen Bifogar ett avsnitt från Uppdrag Granskning om ålen som är tyvärr hotad. Ett av många hot mot ålen som framkommer i avsnittet är alla vandringshinder i form av dammar och vattenkraftverk. Något som framhävs mot utbyggnad av fisktrappor/fiskleder runt dammar och kraftverk är att vattenkraft Läs mer…

Projekt Hjälmarhamnar

Kartläggning och dokumentering av Hjälmarhamnar. Föreningen Hjälmarens Vänner har som ett mål att inhämta och sprida kunskap om Hjälmaren för att bidra till en utveckling kring sjön som gagnar såväl friluftsliv, miljö som företagsamhet. Som ett led i det arbetet förbereder vi ett projekt inför sommaren 2022 där vi planerar Läs mer…

Örebro kommuns Hjälmarprojekt

Presskonferens 26 oktober. Örebro Kommun har hållit en presskonferens där man presenterat sina framtida planer för Hjälmaren. Gustav Axberg är projektledare. För en tid sedan hade vi i Hjälmarens Vänner ett möte med Gustav Axberg där vi presenterade oss och bland annat delgav kommunen vår syn på Hjälmaren som rekreationsområde. Läs mer…

Röda Tunnan

Röda Tunnan En legendarisk komposition skriven och framförd av vår vän Jan-Åken ”Silja” Siljeström till ackomanjemang av ytterligare en vän Tomas Jennebo. För er som inte vet vad röda tunnan är så kan vi berätta att det är inseglingsfyren till Örebro belägen strax utanför Svartåns mynning.

Hjälmarkonferensen 4 dec.

För Hjälmarens bästa idag och i morgon. Fullständigt program: https://drive.google.com/file/d/1m7vAZ1oKwczTnwR6ZV4qfEcXMLjhvIGl/view?usp=sharing Tag med dina mest brinnande frågor till Föreningen Hjälmarens vänners första öppna deltagardrivna konferens. Vi träffas på Vinön kl 10 – 16 den 4 december 2021. Dagens innehåll: Tre korta inledningsanföranden om Hjälmaren ur tre olika perspektiv. Ingemar Andersson, fiskare Läs mer…