Hemsidan är under uppbyggnad

Presskonferens 26 oktober.

Örebro Kommun har hållit en presskonferens där man presenterat sina framtida planer för Hjälmaren. Gustav Axberg är projektledare. För en tid sedan hade vi i Hjälmarens Vänner ett möte med Gustav Axberg där vi presenterade oss och bland annat delgav kommunen vår syn på Hjälmaren som rekreationsområde. Vi presenterade då ett projekt som vi planerar att genomföra på försommaren 2022 där vi skall kartlägga och dokumentera Hjälmarens hamnar med omgivningar. Det gäller både gamla skuthamnar, dagens hamnar och naturhamnar. Vi delgav också kommunen vår allmänna syn på Hjälmaren som rekreationsområde ur olika synvinklar.

Kommunens planer skall konktretiseras och lämnas ut på remiss under vintern och vi utgår från att vi blir remissinstans som representanter för civilsamhället. Av det vi kunde höra av P4:s referat från presskonferensen sammanföll mycket av tankegångarna med våra ambitioner för Hjälmaren. Vi ser med spänning fram mot den plan som skall ut på remiss och kommer att vara aktiva mot kommun för att bli en värdefull part i det här arbetet.

Uppdragsdirektiv

Projektdirektiv för Hjälmarens fortsatta utveckling

https://drive.google.com/file/d/1PSletR4DJ0JRqM2LTWwdTjJT_TKkRrg5/view?usp=sharing

Uppdragsdirektiv Skebäcks småbåtshamn.

https://drive.google.com/file/d/11y49RgCXudLTzoDD7vpTamjkrTb-ScOb/view?usp=sharing.

Kategorier: Nyheter

1 kommentar

Christer Björklund · 10 november, 2021 kl. 11:25

Föreningen Hjälmarens Vänner är remissinstans till Örebro Kommun i de här frågorna. Under remisstiden kommer vi att behandla underlagen på medlemsmöten i någon form. Det kan bli i formen studiecirkel. Beslut fattas på kommande styrelsemöte.

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *