Hemsidan är under uppbyggnad

Hjälmarens Vänner har genomfört två trivselträffar vid Hampetorps Camping och Ässundets Sommarcafe 19 och 20 augusti. I Hampetorp var vi i ett sommartält utanför serveringen och jag tror att det var mer folk på uteserveringen utanför tältet än vad det var inne och lyssnade på musiken. Nu hördes det säkert lika bra utanför men vi fick inte lika bra kontakt. Vi delade ut många broschyrer om vår verksamhet och de som var inne i tältet var entusiastiska.

För musiken svarade:

Vi hade samma program vid Ässundets sommarservering men då var det dagsregn. Vi fick flytta in verksamheten i en liten sidobyggnad som rymmer ett samlingsrum. Utrymmet räckte till bra för den tappra skara som letat sig ut i regnet. Ca 20 åhörare fick veta lite om vår verksamhet och lyssna till god musik.

Under träffarna genomfördes en tipstävling för barn och vuxna. Alla barnen var vinnare och de fick varsin godispåse. Hjälmarquizet för vuxna var nog lite svårt och vi hade valt frågor som skulle vara svåra att googla på. Ingen hade 12 rätt. Den som kom att vara vinnare har 8 rätt och det är Lars Ljungwald. Vi skickar några trisslotter som tack från föreningen. Vi får hoppas att Lars blir rikt belönad.

Hjälmarquizet

Fråga 1
Länsstyrelsen i Örebro län och Region Örebro län är direkt inblandade i frågor som berör Hjälmaren men hur många länsstyrelser och regioner är totalt direkt iblandade i frågor som berör vår sjö Hjälmaren.

Svar: 6

Fråga 2
Hur många kommuner är det som samverkar när det gäller Hjälmarfrågor.

Svar: 5

Fråga 3
Det arbetas aktivt för att Hjälmarbygden skall godkännas av UNESCO som ett Biosfärområde med en plan för att utveckla relationen människa och livsmiljö. Ansökan görs hos Svenska Biosfärkommitten.Hur många Biosfärsområden finns för närvarande i Sverige?

Svar: 7

Fråga 4
Hur stor del av Sveriges yta täcker nuvarande Biosfärområden?

Svar: 7 %

Fråga 5
Vilken av Hjälmare, Vättern och Mälaren har flest registrerade yrkesfiskare?

Svar: Hjälmaren

Fråga 6
Hur mycket vatten strömmade det förbi mätpunkten i Svartån den 13/8 där ån mynnar ut i Hjälmaren?

Svar: 80 kubikmeter per sekund

Fråga 7
Hur lång är Hjälmaren?

Svar: 5,8 mil

Fråga 8
Vem ansvarar för färjelinjen mellan Hampetorp och Vinön?

Svar: Vägverket

Fråga 9
I massmedia har vi kunnat läsa och höra om en utbyggd anläggning där man tar bort och tar
omhand giftiga båtbottenfärger på fritidsbåtar. Var finns denna anläggning?

I SSH:s hamn i Grythem

Fråga 10
När togs den första kanalen i bruk mellan Hjälmaren och Mälaren?

Svar: Ca år 1610 via hyndevad och Eskilstuna

Fråga 11
Namnet Hjälmaren kan härledas språkligt långt tillbaka i tiden. Enligt etymologerna betyder det:

Svar: Den vinande sjön

Fråga 12
Gösen leker från april till juni. Romen läggs i lekgropar på grunda vatten men vem vaktar romen fram till kläckning.

Svar: Hanen

Kategorier: Aktiviteter