Hemsidan är under uppbyggnad

Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde.

Hjälmarens Vänner skall lämna synpunkter på Örebro Kommuns utredning enligt ovan. Vårt remissvar har gått ut till föreningens medlemmar för synpunkter. Det underlag som vi har att ta ställning till kan ni läsa genom att klicka på nedanstående länk: https://drive.google.com/file/d/1Q_gH1S0Ymwe4KQb41eEoXqLpflNhLhqr/view?usp=sharing Vårt remissvar skall vara inne före 28 februari. Det är Läs mer…

Lyssna på båtfolket.

Inom Föreningen Hjälmarens Vänner finns utrymme för många intressegrupper kring Hjälmarfrågor. Båtfolket är en viktig grupp. På insändarsidan i NA har Inger Högström-Westerling skrivit en insändare för Hjälmarens Båtförbund. Vi skriver gärna under på den och jag, Christer Björklund, kommer att aktivt arbeta för bättre förhållanden för både yrkestrafik och Läs mer…

Lite historia om sjösänkningen

Jan-Åke Siljeström har skrivit om den stora sänkningen av Hjälmaren. 1757 startade en rörelse för att få ordning på vattenståndet i Hjälmaren. Man ville få mera odlingssäkra marker. Rörelsen fortsatte årtiondena därefter för att sänka Hjälmarens vattennivå. Ett första steg togs 1858 då initiativtagaren Gustav August Coyet reste tillsammans med Läs mer…

Projekt Hjälmarhamnar

Kartläggning och dokumentering av Hjälmarhamnar. Föreningen Hjälmarens Vänner har som ett mål att inhämta och sprida kunskap om Hjälmaren för att bidra till en utveckling kring sjön som gagnar såväl friluftsliv, miljö som företagsamhet. Som ett led i det arbetet förbereder vi ett projekt inför sommaren 2022 där vi planerar Läs mer…

Hjälmarkonferensen 4 dec.

För Hjälmarens bästa idag och i morgon. Fullständigt program: https://drive.google.com/file/d/1m7vAZ1oKwczTnwR6ZV4qfEcXMLjhvIGl/view?usp=sharing Tag med dina mest brinnande frågor till Föreningen Hjälmarens vänners första öppna deltagardrivna konferens. Vi träffas på Vinön kl 10 – 16 den 4 december 2021. Dagens innehåll: Tre korta inledningsanföranden om Hjälmaren ur tre olika perspektiv. Ingemar Andersson, fiskare Läs mer…