Hemsidan är under uppbyggnad

För Hjälmarens bästa i dag och i morgon.

Referatet bygger på en text och bilder som publicerats av Jan-Åke Siljeström på FB-sidan Hjälmarens Vänner.

Föreningen Hjälmarens Vänners första konferens på Vinön den 4 december samlade 30 deltagare. Vi disponerade både den gamla skolan och det fint renoverade missionshuset. Ordförande Birgitta Åberg Andersson hälsade välkommen då alla deltagarna punktligt anlänt till klockan 10. Föreningen bjöd på kaffe och smörgås. 

Konferensen inleddes i missionshuset med tre korta anföranden med bildspel. Först  ut var Sjöräddningssällskapets representanter för RS Hjälmaren Rikard Widlund och Daniel Lindberg som berättade om sitt ideella arbete med ständig jour.

(Rikard Widlund och Daniel Lindberg)

Därefter berättade yrkesfiskaren Ingemar Andersson från Vinön om sitt tuffa jobb i skiftande väder året runt. 

Den tredje talaren var Ernst Witter från Länsstyrelsen som pratade om interngödningen i sjön.  Det har med vattenkvalitén att göra och rubriken var ”Hjälmaren – Näringsrik fiskesjö eller ett badvatten förstört av algblomning?”.

I samband med lunchen i gamla skolan förklarade Anna Eklund vad metoden Open Space bygger på. Deltagarna som vill skriver upp sina hjärtefrågor på plakat och samtliga deltagare fyller på med sina namn i de diskussionsgrupper man vill starta eftermiddagens samtal. Sedan är det fritt att byta grupp när det passar. Resultatet av diskussionerna kommer att vara början till föreningens verksamhetsplan 2022. 

Vid eftermiddagskaffet spelade Christer Björklund saxofon och sjöng några jazzstandards och så blev det dags för redovisning av de olika gruppernas diskussioner. Deltagarna fick markera vilka ämnen de ansåg som mest intressanta. Den indelningen kommer att ligga till grund för Föreningen Hjälmarens Vänners verksamhetsplanen för 2022. Formerna kommer att beslutas på kommande styrelse-och medlemsmöte. 

De olika ämnena som vi tog upp fick olika antal röster. Den redovisningen utgör konferensens slutdokument som kommer att ligga till grund för föreningens verksamhetsplan för 2022. Mest angeläget blev ”Syrebrist – Övergödning”. Övriga ämnesområden var, ”Återskapande av våtmarker – Fiskens föryngringsområden”, ”Båtliv”, ”Förbifart ål – Vandringsled förbi slussar”,  ”Göra Hjälmaren mera känd”. 

Klockan 16 var konferensen slut och de flesta fastlandsborna tog färjan hem medan några stannade på värdshuset för att äta middag. Det blev en stimulerande och fin dag där många frågor kom upp. Deltagarna fann nya vänner och nu jobbar vi vidare för att göra Hjälmaren mera attraktiv i framtiden både runt sjön, på öar och holmar och därute på fjärdarna.

Styrelsen för Föreningen Hjälmarens Vänner tackar för en givande konferens. Ett särskilt tack riktar vi till Örebro kommuns Landsbygdsnämnd som bidragit ekonomiskt till konferensen.

 

Kategorier: Aktiviteter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *