Hemsidan är under uppbyggnad

Inbjudan till Årsmöte

INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE FÖRENINGEN HJÄLMARENS VÄNNER Lördag 23 April 2022 kl. 14.00 Vi träffas i samlingssalen på Solgårdens Seniorboende, Göksholmsväg 12, Stora Mellösa Förhandlingar enligt stadgarna.KulturinslagFika med smörgåstårta. Anmäl deltagande med namn och mejladress till info@hjalmarensvanner.se senast 220420 så vi kan planera inköp. Anmälan kan också göras som kommentar till Läs mer…

Den stora sjöolyckan

Inlägg skrivet av Jan-Åke Siljeström År 1713 flyttades det svenska riksarkivet från Stockholm till Örebro slott. Flytten gjordes för att rädda rikets värdefullaste handlingar i en orolig tid. Men att flytta arkiv innebär också alltid stora risker. Denna arkivflytt för över trehundra år sedan kunde ha slutat med katastrof och Läs mer…

Örebro kommuns strategi för utveckling av Hjälmaren som rekreationsområde.

Hjälmarens Vänner skall lämna synpunkter på Örebro Kommuns utredning enligt ovan. Vårt remissvar har gått ut till föreningens medlemmar för synpunkter. Det underlag som vi har att ta ställning till kan ni läsa genom att klicka på nedanstående länk: https://drive.google.com/file/d/1Q_gH1S0Ymwe4KQb41eEoXqLpflNhLhqr/view?usp=sharing Vårt remissvar skall vara inne före 28 februari. Det är Läs mer…

Lyssna på båtfolket.

Inom Föreningen Hjälmarens Vänner finns utrymme för många intressegrupper kring Hjälmarfrågor. Båtfolket är en viktig grupp. På insändarsidan i NA har Inger Högström-Westerling skrivit en insändare för Hjälmarens Båtförbund. Vi skriver gärna under på den och jag, Christer Björklund, kommer att aktivt arbeta för bättre förhållanden för både yrkestrafik och Läs mer…

Lite historia om sjösänkningen

Jan-Åke Siljeström har skrivit om den stora sänkningen av Hjälmaren. 1757 startade en rörelse för att få ordning på vattenståndet i Hjälmaren. Man ville få mera odlingssäkra marker. Rörelsen fortsatte årtiondena därefter för att sänka Hjälmarens vattennivå. Ett första steg togs 1858 då initiativtagaren Gustav August Coyet reste tillsammans med Läs mer…

Projekt Hjälmarhamnar

Kartläggning och dokumentering av Hjälmarhamnar. Föreningen Hjälmarens Vänner har som ett mål att inhämta och sprida kunskap om Hjälmaren för att bidra till en utveckling kring sjön som gagnar såväl friluftsliv, miljö som företagsamhet. Som ett led i det arbetet förbereder vi ett projekt inför sommaren 2022 där vi planerar Läs mer…