Hemsidan är under uppbyggnad

Den soliga och vindstilla morgonen 22/5 2022 var några medlemmar och styrelsen i Hjälmarens Vänner inbjudna till en fisketur med yrkesfiskaren Ingemar Andersson och han hustru Birgitta Åberg Andersson som också är föreningens ordförande. Vi åkte ut på Storhjälmaren från Vinöns norra strand i härligt väder. Ingemar har ryssjor i sjön och det var några av dem som skulle vittjas. 

Bild 1. Birgitta manövrerade den av de båda båtarna med van hand. Här lägger vi ut från badet på öns norra strand.

Bild 2. Med på resan var Patrik Josefsson på bilden. Han är ledamot i styrelsen för Föreningen Hjälmarens Vänner. Ledamoten Anna Eklund var också med tillsammans med hennes gode vän Dan som bor i Danmark. Jag själv deltog också, men idag är jag en vanlig medlem utan styrelseuppdrag.

Bild 3. Ingemar, Anna och Dan förbereder för att dra upp den första ryssjan. Notera den spegelblanka ytan på Storhjälmaren. En syn som inte är jättevanlig. Tur med vädret hade vi! Det var väldigt ljust i solskenet.

Bild 4. Två förväntansfulla deltagare Jag närmast kameran och Patrik bakom mig. 

Bild 5. Första ryssjans tamp tas upp ur djupet med hjälp av ett stort flöte. Båten är en Örnvik på 6 meter och motorn är en 50-hästars Honda som är en fyrtaktare med viskande gång. Den andra båten är likadan med med 60-hästars Honda.

Bild 6. Fisket går till så att man drar upp ryssjan så långt så att man kan nå dess botten med en liten håv. Sedan langas fiskarna över i lådor med is för att hålla dem fräscha tills man kommer i land. I ryssjan fanns, bland annat, braxen, mört, abborre, sutare, ål, gös, gädda och några lakar. Dan visar upp den första håven och Ingemar ser ut att vara ganska nöjd. 

Bild 7. Intresserade åskådare. Jag och Patrik övervakar fisket med mobilkameror i högsta hugg och flytvästarna är på!

Bild 8. Här har Patrik tagit över hävandet med håven. Det kan bli tungt och jobbet att vittja ryssjorna är rätt tidsödande. Under dagen vittjade vi fyra ryssjor så länge som jag var med.

Bild 9. Ingemar visar upp en gös på cirka 2 kg. Anna ser glad ut och Dan håvar på. Sedan blev det lunch på bryggan vid badplatsen på Norra Vinön. 

Bild 10. God lunch blev det och på bilden är vi på väg till nästa ryssja som låg öster om Tjugholmen. God fart!

Bild 11. En ännu större gös än förut och Ingemar är nöjd. Alla gösar kortare än 45 cm måste tillbaka i sjön. 

Bild 12. En stor och fin Ål! Men den måste släppas tillbaka då åltillståndet inte gäller just nu! 

Bild 13. Har ni sett en flygande ål förut? Här er en!

Bild 14 Så efter ett perfekt underhandskast förpassas ålen tillbaka i sjön av Ingemar. Hal var den!

Bild 15. Rekordgösen denna dag var en på cirka 6 kg och Patrik visar upp den fina fisken.

Jag vet inte exakt hur många ryssjor Ingemar har i Hjälmaren men alla vittjas minst en gång i veckan. Ett hårt jobb som han oftast sköter själv. Då vi var ute var det enkelt då det inte var någon vind eller sjögång, men jag kan tänka mig att jobbet är ganska besvärligt om det blåser. Vågor och vind ställer till mycket besvär. Man kan bara bli imponerad av våra yrkesfiskare som förser oss men färsk och god fisk varje dag. Tack, tack!

Jan-Åke Siljeström.

Kategorier: Aktiviteter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *