Hemsidan är under uppbyggnad

RÄTTA SVAR OCH VINNARE
i tipspromenaden 230617 i samband med Kanalfestivalen i Odensbacken.

Pristagare barn; (redan utdelade, en del utlottade)
Stella Wahlén
Like
Saga L
Milo Tyno
Alvar Wahlén
Ester Wahlén
Viktor


VUXNA (gratis medlemskap 2023-24
Bertil Vagnma (?) 10 rätt
Marjo Tyni, 10 rätt
Irene Nordgvist, 10 rätt


1) Vilken ö besöktes (med promenad) vid föreningen Hjälmarens vänners båtutflykt för
medlemmar på Hjälmaren förra helgen?
1 Vinön
X Björkön
2 Valen
Rätt svar X

2) Hur lång är Hjälmaren?
1 37 km.
X 58 km.
2 79 km.
Rätt svar; 58 km.

3) Ån som rinner här bredvid är en av två stora tillflöden till Hjälmaren. Denna delen heter
Kvismare Kanal efter Almbro. Vad heter den totalt 71 km långa år före Almbro?
1 Täljeån
X Mosåsån
2 Mariebergsån
Rätt svar; Täljeån

4) Redan är redan är 1610 togs en kanal i bruk som i dag är en av Hjälmarens stora utlopp,
nämligen Hjälmare Kanal. Men vad hette den år 1610?
1 Karl IX; s kanal
X Karl XII:s kanal
2 Karl XIV;s kanal
Rätt svar; Karl IX;s kanal

5) Ungefär hur många yrkesfiskare finns det som har fiskrätt i Hjälmaren?
1 ca 10 st.
X ca 50 st.
2 ca 100 st.
Rätt svar; ca 50 st.

6) Nu är vi nära Odensbackwns Återvinningsstation. Hör ska vi slänga sånt som inte går att
återvinna. Då flytvästen blivit för dålig så ska den sorteras som
1 Plastavfall
X Restavfall
2 Grovavfall
Rätt svar; Grovavfall (slamkrypare; även Restavfall godkänns)

7) Vilket år bildades Föreningen Hjälmarens Vänner?
1 2021
X 2022
2 2923
Rätt svar; 2021

8) Vilken Hjälmarfisk är det som fått certifieringen från EU?
1 Gädda
X Ål
2 Gös
Rätt svar; Gös

9) Vem ansvarar för färjelinjen mellan Hampetorp och Vinön?
1 Kommunen
X Länsstyrelsen
2 Vägverket
Rätt svar; Vägverket

10) I massmedia har vi kunnat läsa och höra om en utbyggd anläggning där man tar bort och
omhand giftiga båtbottenfärger. Var finns denna anläggning?
1 Norra hamnen, Vinön
X Småbåtshamnen i Örebro
2 Båtklubben SSH i Grythem
Rätt svar; Båtklubbar SSH I Grythem

11) Svenska sjöräddningssällskapet fyller en mycket viktig funktion. Inte minst det i Hjälmaren
med station på Vinön. Hur många räddningsstationer har SSRS runt våra kuster och större
sjöar?
1 32 stationer
X 53 stationer
2 74 stationer
Rätt svar; 74 stationer

12) Vem/vilka ansvarar för att regleringen av Hjälmarens vattenstånd ligger så Rätt som
överenskommelsen stadgar?
1 Hjälmarens Vattenvårdsförbund
X Hjälmarens Vattenförbund
2 Örebros, Sörmlands och Västmanlands regioner ihop
Rätt svar; Hjälmarens Vattenförbund

Kategorier: Aktiviteter