Hemsidan är under uppbyggnad

Örebro kommuns Hjälmarprojekt

Presskonferens 26 oktober. Örebro Kommun har hållit en presskonferens där man presenterat sina framtida planer för Hjälmaren. Gustav Axberg är projektledare. För en tid sedan hade vi i Hjälmarens Vänner ett möte med Gustav Axberg där vi presenterade oss och bland annat delgav kommunen vår syn på Hjälmaren som rekreationsområde. Läs mer…