Hemsidan är under uppbyggnad

Årets konferens var förlagd till Läppe den 12 november. Närmare bestämt till gamla bussgaraget som byggts om till en fin samlingslokal. Föreningens ambition är att förlägga aktiviteter i olika områden kring Hjälmaren och i år blev det Läppe. Temat var Rädda Hjälmaren från miljögifter och årets föredragshållare talade om PEFAS och miljöproblem vid muddring i hemfjärden. När det gäller PEFAS berättade Lisa Lennartsson som är ordförande i föreningen Rädda Vättern om det arbete man bedriver där. Om muddringsprojekten i Hjälmarens hemfjärd berättade Peter Lindqvist från Örebro Kommun. Vi från föreningen kompletterade Peters inlägg med att visa en film om ett miljömuddringsprojekt i Kalmar. Det senare projektet hade många likheter med Peters redogörelse men hade ett mer vidgat syfte geom att man gör en miljömuddting över en större bottenyta än själva farleden. Vi kommer att utveckla det här längre fram i separata aktiviteter där Örebro Kommun kan bli en viktig part. Hjälmarens Vänner avser att utse en hedersmedlem varje år som betytt mycket för Hjälmaren. Det här första året gick utmärkelsen till Mats Rosenberg som betytt mycket för utvecklingen av Osets naturområde. Met om föredragen kommer i saparata inlägg.

Kategorier: Aktiviteter

0 kommentarer

Lämna ett svar

Platshållare för profilbild

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *